Skolų išieškojimas Švedijoje

Ikiteisminio skolos išieškojimo Švedijoje procesas:

Dauguma skolų Švedijoje sumokama ikiteisminio proceso metu. Tai ekonomiškai Jums naudingiausias būdas atgauti skolą Švedijoje. Todėl atsižvelgdami į Kliento interesus, mes visada pradedame skolos išieškojimą ikiteisminiu principu be tiesioginio teismo įsikišimo ir konflikto su skolininku.

Ikiteisminio skolos išieškojimo metu, pirmiausia svarbu surinkti duomenis leidžiančius įvertinti skolininko mokumą (turtą, veiklos aktyvumą, įmonės struktūrą, darbo santykių buvimą ir kt.) ir skolos atsiradimo priežastis. Todėl tikriname įvairias duomenų bazes, susisiekiame ir komunikuojame su skolininku, kai kuriais atvejais net gali būti atliekami vizitai.

Nors vyrauja nuomonė, kad Norvegijoje aukšta verslo ir darbo santykių kultūra, tačiau tikrovėje pasitaiko nemažai piktnaudžiavimo atvejų, o mokėjimai dažnai vykdomi prioriteto tvarka. Vykdydami išieškojimą vertiname duomenis, bendraujame su skolininku siekdami įvertinti, ar tai tik procesinis vėlavimas, ar skolininkas turi trumpalaikių, ar didelių problemų, o galbūt net elgiasi piktybiškai ir net ruošiasi bankrotui. Mes siekiame, kad Jūsų skolos apmokėjimas taptų skolininko prioritetu.

Kodėl dažnai klientams rekomenduojame skolą išieškoti ikiteisminiu būdu?

Pirmiausia tai trumpiausias ir pigiausias išieškojimo būdas - teisminio proceso metu advokatai taiko valandinį įkainį (paprastai advokato valandos įkainis gali būti 1400 - 2000 SEK plius VAT), todėl esant nedidelei ar vidutinei skolai, teismo išlaidų suma nesunkiai gali viršyti skolos sumą. Be to kreipimąsi į teismą skolininkas gali vertinti kaip perdėtą priemonę, todėl gali stengtis vilkinti procesą pvz. ginčyti darbų kokybę, o tai didina proceso išlaidas. Teisminio proceso metu patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos laimėjus bylą teisme, tačiau būtina surinkti informaciją, ar yra galimybė, kad skolininkas turės turto ar pajamų padengti proceso išlaidas. Šiuo atžvilgiu ikiteisminis išieškojimas yra lankstesnis, nes dažnai būna situacijų, kai skolininkas norėdamas išvengti skolų išieškotojo dėmesio, skolą padengia iš kitų šaltinių (pvz. akcininkas padengia įmonės skolą iš asmeninių lėšų, šeima apmoka emigravusio asmens skolas).

Teisminio skolos išieškojimo Švedijoje procesas:

Kaip jau minėjome, skolos išieškojimą teisminiu keliu Švedijoje savo klientams rekomenduojame tik surinkus duomenis ir įvertinus skolininko galimybes padengti skolą ir proceso išlaidas, taip pat, kai matome, kad skolininkas nebendradarbiauja ar užsiima piktybiška veikla (pvz rengiasi bankroto procedūrai) ir nėra galimybių skolą išieškoti be teismo.

Kadangi vykdome sėkmingą specializuotą išieškojimo užsienyje veiklą ir turime išvystytą partnerių tinklą, esant teisminio proceso poreikiui Jums pasiūlysime skolų išieškojimo advokatus Švedijoje. Mūsų partneriai Jums suteiks kvalifikuotą teisinę pagalbą teismininio skolos išieškojimo proceso Švedijoje metu.


Registruokite savo skolą užsienyje ir mes pateiksime jums pasiūlymą