Skolų išieškojimas Danijoje

Ikiteisminio skolos išieškojimo Danijoje procesas:

Dauguma skolų Danijoje sumokama ikiteisminio proceso metu. Tai ekonomiškai Jums naudingiausias būdas atgauti skolą Danijoje. Todėl atsižvelgdami į Kliento interesus, mes visada pradedame skolos išieškojimą ikiteisminiu principu be tiesioginio teismo įsikišimo ir konflikto su skolininku.

Ikiteisminio skolos išieškojimo metu, pirmiausia svarbu surinkti duomenis leidžiančius įvertinti skolininko mokumą (turtą, veiklos aktyvumą, įmonės struktūrą, darbo santykių buvimą ir kt.) ir skolos atsiradimo priežastis. Todėl tikriname įvairias duomenų bazes, susisiekiame ir komunikuojame su skolininku, kai kuriais atvejais net gali būti atliekami vizitai.

Nors vyrauja nuomonė, kad Danijoje aukšta verslo ir darbo santykių kultūra, tačiau tikrovėje pasitaiko nemažai piktnaudžiavimo atvejų, o mokėjimai dažnai vykdomi prioriteto tvarka. Vykdydami išieškojimą vertiname duomenis, bendraujame su skolininku siekdami įvertinti, ar tai tik procesinis vėlavimas, ar skolininkas turi trumpalaikių, ar didelių problemų, o galbūt net elgiasi piktybiškai ir net ruošiasi bankrotui. Mes siekiame, kad Jūsų skolos apmokėjimas taptų skolininko prioritetu.

Kodėl klientams rekomenduojame skolą išieškoti ikiteisminiu būdu?

Pirmiausia tai trumpiausias ir pigiausias išieškojimo būdas - teisminio proceso metu advokatai taiko valandinį įkainį (paprastai advokato valandos įkainis gali būti 1300 - 2000 DKK plius VAT), todėl esant nedidelei ar vidutinei skolai, teismo išlaidų suma nesunkiai gali viršyti skolos sumą. Be to kreipimąsi į teismą skolininkas gali vertinti kaip perdėtą priemonę, todėl gali stengtis vilkinti procesą pvz. ginčyti darbų kokybę, o tai didina proceso išlaidas. Teisminio proceso metu patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos laimėjus bylą teisme, tačiau būtina surinkti informaciją, ar yra galimybė, kad skolininkas turės turto ar pajamų padengti proceso išlaidas. Šiuo atžvilgiu ikiteisminis išieškojimas yra lankstesnis, nes dažnai būna situacijų, kai skolininkas norėdamas išvengti skolų išieškotojo dėmesio, skolą padengia iš kitų šaltinių (pvz. akcininkas padengia įmonės skolą iš asmeninių lėšų, šeima apmoka emigravusio asmens skolas).

Teisminio skolos išieškojimo Danijoje procesas:

Kaip jau minėjome, skolos išieškojimą teisminiu keliu Danijoje savo klientams rekomenduojame tik surinkus duomenis ir įvertinus skolininko galimybes padengti skolą ir proceso išlaidas, taip pat, kai matome, kad skolininkas nebendradarbiauja ar užsiima pyktybiška veikla (pvz rengiasi bankroto procedūrai) ir nėra galimybių skolą išieškoti be teismo.

Teismo procedūra Danijoje - neginčijami reikalavimai

Jei ieškinys neginčijamas arba ginčas nėra tikėtinas ir jis neviršija 100 000,00 DKK, gali būti taikoma supaprastinta procedūra ir prašymas sumokėti gali būti nusiųstas tiesiogiai antstoliui (užuot nagrinėjus bylą civiliniame teisme). Skolininkui pranešama ir suteikiama galimybė užginčyti reikalavimą. Jei jis to nepadarys, prašymas bus laikomas teismo sprendimu ir bus atitinkamai vykdomas. Jei ieškinys bus užginčytas, byla bus nagrinėjama civiliniame teisme. Todėl svarbu įsivertinti, ar skola tikrai nebus ginčijama, nes skolininkui pateikus prieštaravimą patiriamos išlaidos ir anstoliui ir teismo procesui.

Teismo procedūra Danijoje - ginčijami reikalavimai

Jei reikalavimas yra ginčijamas arba jis viršija 100 000,00 DKK, advokatas pradės teisminį procesą paduodamas skolininkui ieškinį apygardos teisme, kad gautų sprendimą, kurį galima įvykdyti.

Anstolis Danijoje - skolos priverstinis išieškojimas gavus vykdytiną sprendimą

Gavus vykdytiną sprendimą, tiek taikant supaprastintą procedūrą tiek paprastą teismo procedūrą, vyksta svarstymas, kurio tikslas yra apklausti skolininką dėl jo finansinės padėties ir turto, kurį galima vykdyti. Skolininkas yra įpareigotas atsakyti į klausimus teisingai pagal įstatymą. Jei skolininkas turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, teismas leidžia taikyti areštą skolininko turtui. Skolininkas privalo sumokėti skolingą sumą iš karto arba, jei skolininkui to padaryti negali, dalimis ne ilgesniam kaip 10 mėnesių laikotarpiui. Jei skolininkas nesilaiko reikalavimų, kreditorius gali pareikalauti, kad turtas, į kurį nukreiptas išieškojimas, būtų parduotas aukcione.

Kadangi vykdome sėkmingą specializuotą išieškojimo užsienyje veiklą ir turime išvystytą partnerių tinklą, esant teisminio proceso poreikiui Jums pasiūlysime skolų išieškojimo advokatus Danijoje. Mūsų partneriai Jums suteiks kvalifikuotą teisinę pagalbą teismininio skolos išieškojimo proceso Danijoje metu.

Registruokite savo skolą užsienyje ir mes pateiksime jums pasiūlymą